საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს მდებარეობა:

ირლანდია, ქ. დუბლინი

საელჩოს მისამართი:

17 მორჰემპტონ როუდ, დონიბრუკ, დუბლინ 4

ტელეფონი:

+353 19059191 (საელჩო)

+353 19059575 (საკონსულო)

ელ. ფოსტა:

[email protected] (საელჩო)

[email protected] (საკონსულო)