საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ნიდერლანდების სამეფოში მოქმედი ქართული დიასპორები

 

ქართულ ინტერნაციონალური სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია

ელ.ფოსტა: [email protected]

ტელეფონი: +31 628333221

ვებ გვერდი: www.gimpha.org

საკონტაქტო პირი: ალექსი ბაიდოშვილი


 

ორგანიზაცია "World of Diaspora"

ელ.ფოსტა: [email protected]

ტელეფონი:+31 645454121

საკონტაქტო პირი: ლალი ბუთბაია


 

"ქართული კულტურის ცენტრი ნიდერლანდებში"

ელ.ფოსტა: [email protected]

ტელეფონი: +31 627468794

საკონტაქტო პირი: თიკა სვანიძე ვენკო


 

"ბაგრატიონის საზოგადოება" - Bagrationi Stichting

ელ.ფოსტა[email protected]

ტელეფონი: +31 654798014

საკონტაქტო პირი: მაია ადუაშვილი


 

"ქართული დიასპორა - ქართველთა სათვისტომო"

ელ.ფოსტა[email protected]

ტელეფონი: +31 412850406; +31 623996670

საკონტაქტო პირი: ნატალია ჩადუნელი


 

საზოგადოება "ქართველთა მეგობრები"

ელ.ფოსტა[email protected]


 

საზოგადოება "თბილისის კონსერვატორიის მეგობრები"

ელ.ფოსტა: [email protected]

ტელეფონი: +31 302517400


 

საზოგადოება "ქართული სახლი" - ნიდერლანდებში მყოფ ქართველთა გაერთიანება

ელ.ფოსტა[email protected]

ტელეფონი: +31 651816419

საკონტაქტო პირი: არჩილ ჯავახაძე


 

ორგანიზაცია „იმედი“

ელ. ფოსტა: [email protected]

ტელეფონი: +31 655212372

საკონტაქტო პირი: ხატია ხაბულიანი