საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს მდებარეობა:

ირლანდია, ქ. დუბლინი

საელჩოს მისამართი:

17 მორჰემპტონ როუდ, დონიბრუკ, დუბლინ 4

ტელეფონი:

+353 19059191 (საელჩო)

+353 19059575 (საკონსულო)

ელ. ფოსტა:

dublin.emb@mfa.gov.ge (საელჩო)

dublin.con@mfa.gov.ge (საკონსულო)